Technologia:
Konstrukcja żelbetowa – monolityczna
Zakres:
Projekt budowlany konstrukcji
Projekt wykonawczy konstrukcji
Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej
Status:
Zrealizowany

MODEL KONSTRUKCJI – BIM