ZAKŁAD UNIESZKODLIWIENIA ODPADÓW W BIECHOWIE k/GŁOGOWA

Technologia:
żelbetowo – stalowa
Zakres:
Nadzór robót budowlanych
Status:
Zrealizowany