Technologia:
Prefabrykowana konstrukcja żelbetowa
Zakres:
Projekt budowlany konstrukcji
Projekt wykonawczy konstrukcji
Status:
Zrealizowany

MODEL KONSTRUKCJI – BIM