Technologia:
Konstrukcja żelbetowo – stalowa
Zakres:
Projekt budowlany konstrukcji
Projekt wykonawczy konstrukcji
Status:
Zrealizowany

MODEL KONSTRUKCJI – BIM