Projektowanie z wykorzystaniem technologii BIM

Biuro projektowe ERprojekt pracuje w środowisku Autodesk, modeluje kompletne konstrukcje budynków, spełniając wymagania technologii BIM. Tak przygotowane modele są z powodzeniem wykorzystywane w procesie integracji branżowych.

Zalety BIM

  • minimalizacja błędów na etapie projektowania,
  • łatwa współpraca między inwestorem, wykonawcą i projektantem,
  • wgląd w wirtualny obraz inwestycji na każdym etapie jego tworzenia,
  • wizualizacja projektowanego obiektu z uwzględnieniem przewidzianego otoczenia, nasłonecznienia itp,
  • automatyczne wykrywanie kolizji, szczególnie na etapie projektowania instalacji, co umożliwia uniknięcie późniejszych problemów w trakcie realizacji inwestycji,
  • stwarza możliwość szybkiego wykonania symulacji różnych wersji projektu, a także ułatwia wprowadzanie wszelkiego rodzaju modyfikacji w projekcie,
  • po ukończeniu inwestycji model BIM może być w dalszym ciągu wykorzystywany do zarządzania obiektem, planowania remontów, modernizacji, konserwacji,

 

Projekt vs rzeczywistość

Technologia BIM w porównaniu z projektowaniem 2D

Model IFC – wspólny format wymiany danych

Z myślą o ułatwieniu międzydyscyplinarnej współpracy w branżach (architekci/inżynierowie/konstruktorzy) został opracowany otwarty format wymiany danych – IFC (Industry Foundation Classes). Umożliwia on wydajny import i eksport elementów 3D oraz powiązanych danych niegeometrycznych niezależnie od aplikacji, jaka została użyta do utworzenia modelu.