Znamy archiwalne opracowania projektowe wykonane rapidografem, znamy aktualne dokumentacje wykonane w oprogramowaniu CAD 2D, ale również znamy ograniczenia, które posiadają w/w technologie! Widząc modele 3D, niektórzy twierdzą, że to jest BIM, nic bardziej mylnego! Metodologia BIM to standaryzacja stosowanych rozwiązań, komunikacji, modeli 3D z zastrzykiem informacji. Informacje dostarczają wszyscy uczestnicy procesu budowlanego m.in.: Inwestor, architekt, konstruktor, instalator, kierownik budowy, inspektor nadzoru, geodeta, geolog, nadzór budowlany, organy administracyjne, firmy budowlane itd…
Proces projektowy oraz budowlany powinien być ściśle ze sobą związany i ciągle konsultowany z Inwestorem lub grupą ekspertów aż do zakończenia budowy. Cały proces przepływu informacji można zestandaryzować z wykorzystaniem platformy CDE.

Przykładowe korzyści wdrożenia metodologii BIM

 • Oszczędności kosztów oraz optymalizacja siły roboczej
 • Przewaga konkurencyjna
 • Satysfakcja klienta
 • Poprawna koordynacja między branżowa
 • Zwiększona wydajność
 • Zmniejszenie ryzyka
 • Lepsze rozliczenie kosztów
 • Minimalizowanie błędów
 • Skrócenie czasu realizacji
 • Wysoka jakość dokumentacji projektowej
 • Łatwość wprowadzania zmian

 

Przykład:
Koszt budowy domu jednorodzinnego o powierzchni 100m2  – 430 000 zł
Szacunkowa oszczędność wprowadzenia BIM – 15%
430 000zł – 15% = 365 500 zł
A jeśli doliczymy zmniejszone odsetki w związku z wykorzystaniem mniejszej kwoty kredytu hipotecznego?
Możemy uzyskać oszczędności na poziomie 20%

 

BIM MANAGER

Osoba odpowiedzialna za prawidłowe zaimplementowanie i prowadzenie BIM przez cały proces projektowy oraz budowlany. W naszym zespole znajdują się osoby posiadające odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie nie zbędne do pełnienia tej funkcji.